UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (pobierz)

 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Reńska wieś z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 (pobierz)

UCHWAŁA NR XXV/196/2020
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (pobierz)

 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Reńska wieś z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 (pobierz)

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 (pobierz)