Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 (pobierz)

UCHWAŁA NR VLIII/480/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr LI/394/2022r. z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działania pożytku publicznego na rok 2023 (pobierz)

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (pobierz)

 

UCHWAŁA NR LI/394/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (pobierz)

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Reńska wieś z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 (pobierz)