Gmina Reńska Wieś na podstawie uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XXIII/130/16 z dnia 28 wrzesnia 2016r.  nawiązała współpracę z Gminą Biała Piska. (pobierz uchwałę)