Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych:

„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

ul. Leśna – ul. Gościęcińska w Pokrzywnicy”

- pobierz plik *doc