Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych - dot. zapytania cenowego 4.2021 „koszenie poboczy, skarp rowów w ciągu dróg gminnych i wewnętrznych, ścieżki rowerowej oraz terenów płaskich, także oprysk poboczy kamienistych wzdłuż ścieżki rowerowej w Gminie Reńska Wieś”.

pobierz plik - *.pdf