Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł

przedmiot zamówienia: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Reńska Wieś w sezonie zimowym 2021/2022"

pobierz plik - *.pdf