ZARZĄDZENIE Nr 1 /2022
Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 3 stycznia 2022r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert na realizację zadania z zakresu ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych (pobierz)