ZARZĄDZENIE Nr 2/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 3 stycznia 2022r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Zespołu Szkolno —Przedszkolnego w Reńskiej Wsi, ul. Raciborska 27 oraz ustalenie pełnomocnictwa (pobierz)