ZARZĄDZENIE Nr 4/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 5 stycznia 2022r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Zespołu Szkolno —Przedszkolnego w Długomiłowicach, ul. Parkowa 8 oraz ustalenie pełnomocnictwa (pobierz)