ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 4 stycznia 2022r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Zespołu Szkolno —Przedszkolnego w Pokrzywnicy, ul. Szkolna 14a oraz ustalenie pełnomocnictwa (pobierz)