ZARZĄDZENIE nr 117/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 sierpnia 2022 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościami nalata 2021-2023 (pobierz)