ZARZĄDZENIE NR 196/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (pobierz)