ZARZĄDZENIE NR 189/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie  powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów w dniu 15.12.2022 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś (pobierz)