ZARZĄDZENIE NR 161/2022 WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (pobierz)