ZARZĄDZENIE NR 159/2022 WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 21 października 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Reńska Wieś usługi na przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest oraz w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków (pobierz)