Zarządzenie nr 68/18

Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 20 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Reńskiej Wsi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś na I półrocze 2018r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

(pobierz)