Zarządzenie nr 70/18

Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22 sierpnia 2018r.

w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich i innych pomieszczeń będących własnoscią Gminy Reńska Wieś na prowadzenie kampanii wyborczej w wyborach samorządowych

(pobierz)