Zarządzenie nr 71/18

Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2018r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Reńska Wieś do spraw wyborów

(pobierz)