Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi za rok 2018 (pobierz)