Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie Naczysławki - działki nr 15 i 17/2 (pobierz)