Zarządzenie 151/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 grudnia 2019 r. określające sposób wykonania uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XIII/98/19 w sprawie Regulaminu cmentarza komunalnego w Reńskiej Wsi (pobierz)