ZARZĄDZENIE nr 87/2019 - utraciło moc - nowe obowiazujace zarządzenie  nr 89/2019- (pobierz)

ZARZĄDZENIE nr 87/2019 WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 12 sieprnia 2019r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszcznie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

(pobierz)