Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2011 z dnia 31 maja 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (pobierz)