Zarządzenie 134/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert konkursowych złożonych przez organizacje pozarządowe w sprawie wspierania i upowszechniania kul;tury fizycznej w środowisku wiejskim zwłaszcza wśród dzieci i młodziezy (pobierz)