Zarządzenie nr 137/2019  Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 04 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (pobierz)