Pliki GEOtiff dla uchwały nr LXVIII/556/2024 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 20 marca 2024r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża "Poborszów"

Rysunek - pobierz

Legenda - pobierz

UCHWAŁA NR LXVI/536/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/457/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów” - pobierz

UCHWAŁA NR LX/495/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla terenu położonego w obrębie Łężce przy drodze krajowej nr 38

UCHWAŁA NR LXI/499/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 września 2023 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na południe od torów kolejowych

Pliki GEOtiff dla uchwały nr LVI/465/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dębowa

Rysunek - pobierz

Legenda - pobierz