Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (pobierz *.pdf)