Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Przedszkole Publiczne w Mechnicy (pobierz *.pdf)