Zespół Szkół w Komornie 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r.  (pobierz)

Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok (pobierz)

Rachunek zysków i strat porządzony na dzień 31.12.2019r. (pobierz)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r. (pobierz)