Stawki podatków lokalnych na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXV/206/17 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(pobierz)