Stawki podatków lokalnych na 2019 rok

UCHWAŁA NR XLIV/270/18 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

(pobierz)