Stawki podatków lokalnych od stycznia 2024

UCHWAŁA NR LXII/504/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (pobierz)