UCHWAŁA NR XLIX/387/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (pobierz)