Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych