flaga i godo na www

„Budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą

– ul. Spokojna w Większycach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Funduszu Dróg Samorządowych”

Łączna wartość zadania: 545 641,10 PLN

Kwota dofinansowania: 436 512,88 PLN

Okres realizacji: czerwiec - listopad 2020 r.

Tablica informacyjna

tablica spokojna w-ce

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

a) Budowa drogi:

-         długość drogi - 347,0m,

-         powierzchnia jezdni bitumicznej - 1624,83 m2,

-         powierzchnia ścieku z kostki betonowej 20x10x8 - 137,54 m2,

-         powierzchnia za krawężnikiem do zahumusowania - 519,80m2,

b) Budowa kanalizacji deszczowej:

-         grawitacyjna sieć kan. deszczowej z rur PP SN8, o średnicy 394/450 SN8 i długości 160,5 m,

-         grawitacyjna sieć kan. deszczowej z rur PP SN8, o średnicy 338/295mm, SN8 i długości 358 m,

-         studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1500 na kanałach deszczowych 1 szt.,

-         studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1200 na kanałach deszczowych 4 szt.,

-         studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1000 na kanałach deszczowych 8 szt.,

-         podłączenie projektowanych studni Dn500 z rur PVC SN8 o śr.200x5,9mm i długości: 70,5 m,

-         studnie Dn500 prefabrykowane z wpustem ulicznym i osadnikiem hmin=500 16 szt.,

-         wlot betonowy prefabrykowany z istniejącego rowu przydrożnego 1 szt.

flaga i godo na www

„Budowa drogi gminnej – ul. Tęczowej w Większycach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Funduszu Dróg Samorządowych”

Łączna wartość zadania: 166 419,07 PLN

Kwota dofinansowania: 133 135,26 PLN

Okres realizacji: czerwiec - październik 2020 r.

Tablica informacyjna - pobierz plik

 

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

-długość drogi - 391,00 m,

-powierzchnia jezdni bitumicznej - 1820,1 m2,

-powierzchnia opaski z kostki kamiennej 19/21cm – 127,757m2,

-powierzchnia poboczy ziemnych – 557,23 m2.

img-6494pomn

img-6499pomn

img-6492pomn

flaga i godo na www

Nazwa zadania objętego dofinansowaniem:

„Przebudowa ul. Lipowej w Większycach”

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

 

w ramach: „Funduszu Dróg Samorządowych”

Łączna wartość zadania: 151 248,34 PLN

Kwota dofinansowania: 120 998,67 PLN

Tablica informacyjna - pobierz plik *pdf

Zadanie zostało wykonane w czasie od 09 - 01 - 2020 r. do 16 - 04 - 2020 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty:
-długość ulicy - 329,00 m,
-powierzchnia jezdni bitumicznej – 1720,47 m2.

 img-5376

img-5378

 

flaga i godo na www

„Budowa drogi gminnej – ul. Żabnik w Długomiłowicach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Funduszu Dróg Samorządowych”

 

Łączna wartość zadania: 259 082,85 PLN

Kwota dofinansowania: 207 266,28 PLN

Okres realizacji: od 06 -05 - 2020 r. do 01 - 06 - 2020 r.

Tablica informacyjna - pobierz plik *pdf

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych punktów działalności gospodarczej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

-        długość drogi - 302,00 m,
-        powierzchnia jezdni bitumicznej - 1678,26 m2,
-        powierzchnia zjazdów bitumicznych - 108,43 m2,
-        powierzchnia poboczy ziemnych - 658,94 m2.

photo-2020-07-17-09-54-27 10

 

photo-2020-07-17-09-54-27 11

photo-2020-07-17-09-54-20 6photo-2020-07-17-09-54-20 1