Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś – w roku 2019” jest dotowane na podstawie umowy Nr 80/2019/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 04 października 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie gminy Reńska Wieś. Dofinansowanie netto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 11 275,49 zł (34,90 %), Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 11 275,49 (34,90 %) natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 9757,02 zł (30,20 %).