Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś w roku 2023” jest dotowane na podstawie umowy Nr 113/2023/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 30 marca 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie gminy Reńska Wieś. Dofinansowanie netto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 8900,50 zł (23,30%), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 8900,50  (23,30%) natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 20 399,00 zł (54,40%).