Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś – IV nabór” jest dotowana na podstawie umowy nr 57/2013/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 27 sierpnia 2013 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW w Warszawie oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz znajdujących się w wyznaczonych miejscach (nieruchomościach) na terenie gminy Reńska Wieś.
Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 11 061,54 zł (48,52 %), dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 7 743,07 zł (33,97 %), natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 3992,54 zł (17,51%)
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś na lata 2012-2032-pobierz plik (*pdf)