Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021

 

SOŁECTWA: Kamionka, Mechnica, Poborszów, Komorno, Reńska Wieś, Długomiłowice, Dębowa 

- tereny zamieszkałe (pobierz)

- tereny niezamieszkałe (pobierz)

 

SOŁECTWA: Bytków, Gierałtowice, Łężce, Naczysławki, Pokrzywnica, Pociękarb, Radziejów, Większyce 

- tereny zamieszkałe (pobierz)

- tereny niezamieszkałe (pobierz)

 

Harmonogramy dostepne są również na stronie Czystego  Regionu: 

https://www.czystyregion.pl/harmonogramy/znajdz-swoj-harmonogram.html