Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reńska Wieś.

pobierz plik - *.pdf

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021

 

SOŁECTWA: Kamionka, Mechnica, Poborszów, Komorno, Reńska Wieś, Długomiłowice, Dębowa 

- tereny zamieszkałe (pobierz)

- tereny niezamieszkałe (pobierz)

 

SOŁECTWA: Bytków, Gierałtowice, Łężce, Naczysławki, Pokrzywnica, Pociękarb, Radziejów, Większyce 

- tereny zamieszkałe (pobierz)

- tereny niezamieszkałe (pobierz)

 

Harmonogramy dostepne są również na stronie Czystego  Regionu: 

https://www.czystyregion.pl/harmonogramy/znajdz-swoj-harmonogram.html

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  na rok 2019

SOŁECTWA: Kamionka, Mechnica, Poborszów, Komorno, Reńska Wieś, Długomiłowice, Dębowa (*.pdf) (*.jpg)

 SOŁECTWA: Bytków, Gierałtowice, Łężce, Naczysławki, Pokrzywnica, Pociękarb, Radziejów, Większyce (*.pdf) (*.jpg)

Harmonogramy dostepne są również na stronie Czystego  Regionu:  http://www.czystyregion.pl/harmonogramy/znajdz-swoj-harmonogram.html

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

SOŁECTWA: Kamionka, Mechnica, Poborszów, Komorno, Reńska Wieś, Długomiłowice, Dębowa (pdf)

SOŁECTWA: Bytków, Gierałtowice, Łężce, Naczysławki, Pokrzywnica, Pociękarb, Radziejów, Większyce (pdf)

 

Harmonogramy dostepne są również na stronie Czystego  Regionu: 
http://www.czystyregion.pl/harmonogramy/znajdz-swoj-harmonogram.html