Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pod nazwą: "przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na warsztat samochodowy z infrastrukturą toważyszącą" - na dz. nr 850/1 obręb Pokrzywnica przy ul. 1 Maja w Gminie Reńska Wieś

pobierz plik - *.pdf