Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pod nazwą " Tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa" - na dz. nr 1/2, 11/1, 12/2, 12/12, 38/1, 40, 491, 494, 498, 499, 500/3, 500/4 obręb Dębowa, na dz. nr 2320, 2321/6, 2322/6 obręb Reńska Wieś oraz na dz. nr 806/3, 806/4 obręb Kobylice oraz o mozliwości wypowiedzenia się co zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwięcia

pobierz plik - *pdf