Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pod nazwą: "rozbudowa poprzez nadbudowę częsci obiektu hotelowo-gastronomicznego w Komornie" - na dz. nr 390/1, 390/2, 391/1, 391/2 obręb Komorno (SCREENING PRZEDSIĘWZIĘCIA) 

pobierz - plik *pdf