Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięia pod nawzą " Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu" - na dz. nr 573, 570/2, 570/1, 571, 998, 475/1, 474, 473/2, 398, 473/1, 397, 396, 394, 287/1, 908, 909, 910, 911, 912, 913/1, 913/2, 918/2, 922/1, 924/1, 926, 927, 930,  931/1, 967, 969, 970, 971/6, 971/1, 971/3, 971/5, 972/2, 972/3, 972/5, 976, 977, 978, 981, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 999, 1010/1, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1021/1, 1018/1, 1023/1, 1024/1, 1028/1, 1031/1, 1047/1, 1048/1, 1050, 1051, 1052/1, 1052/2, 1053, 1054, 1055, 1035, 1032, 1033, 1034, 1036, 1038, 1041, 1068, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101/1, 1112/1, 1113/1, 1114/1, 1129 obręb Pokrzywnica, na dz. nr 52, 62/4 obręb Łężce, na dz. nr 1, 21, 20, 19, 18, 17/1, 17/2, 17/3, 16, 15, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 2, 22, 24, 23, 222, 217, 184/2, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 203, 202, 25, 338, 339, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6 obręb Pociękarb, na dz. nr 520 i 530 obręb Większyce.

 

pobierz obwieszczenie - plik *pdf