Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu w dniu 29.01.2014 r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2014 r., w którym przedstawiono stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa skrzyżowania na typ „Rondo” drogi krajowej nr 45 (km 51+374) z drogą krajową nr 38 (km 41+987) oraz z drogą wojewódzką nr 418 (km 41+987) w m. Reńska Wieś wraz z remontem nawierzchni drogi krajowej nr 45 na odcinku od ok. km 50+850 do ok. km 51+979” dla którego Wójt Gminy Reńska Wieś wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.01.2010 r., znak: ŚR-7624/10/2009 - przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

 

 

pobierz obwieszczenie - plik pdf