Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Łężcach" realizowanego na działkach - obręb Łężce i Bytków.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf