Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice-Dębowa" w której to decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf