Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie złożonego wniosku przez Spółkę KDE Energy Polska Sp. z o.o. dot. wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. :"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś w rejonie miejscowości Długomiłowice, Naczysławki, Gierałtowice, Łężce, Bytków, Pociękarb, Radziejów, Reńska Wieś w gminie Reńska Wieś, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" - informujące strony postępowania o przebiegu postępowania, o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Reńska Wieś oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf