Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś informujące strony postępowania z wniosku Spółki YARD Energy Polska Sp. z o.o. (dawniej KDE Energy Polska Sp. z o.o.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" - o wydaniu przez Wójta Gminy Reńska Wieś postanowienia z dnia 27.05.2015 r. znak: OŚ.6220.3.26.2014 o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 19.05.2014 r. Spółki YARD Energy Polska Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwziecia oraz informujące strony postępowania o zmianie nazwy wnioskodawcy.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf