Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś informujące strony postępowania z wniosku Spółki KDE Energy Polska Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś w rejonie miejscowości Długomiłowice, Naczysławki, Gierałtowice, Łężce, Bytków, Pociękarb, Radziejów, Reńska Wieś w gminie Reńska Wieś, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" - o złożeniu przez wnioskodawcę (KDE Energy Polska Sp. z o.o.) wniosku o zawieszenie ww. postępowania oraz informujące strony postępowania o możliwości złożenia oświadczenia o sprzeciwie lub braku sprzeciwu na ww. zawieszenie postępowania.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf