Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy" - na dz. nr 424, 526, 460, 516, 471, 483 i 1258 obręb Mechnica w której to decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf